سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

folani
hichkas
avana
janatolzahra
baran
cafeto
carplaza-en
ear1
carplaza-fa
khabarche
arcan
borna
clawear
ahangjo
drink-time-
maan
aref
kowsar
zaq
rfn
khanomi

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

avana-poch
mohtaj
design
google
mario
chines
avana-miokhandam
erfan
avana-margekodaki
sogand-dorezamin
bahram
avana-sargije
door
ma
loc2
esf
loc
god
imagin
maye
daeman
nejad
fancy
narsez
god2
hiv
reyg
nikon
mamanpaz
gta
babayi
condom
ghadar-forc
avana-360
dami
beats

 

 

تصویرسازیطراحی

 

des5
des12
des11
bozoqg
des9
des10
des4
adidas2
behdadsalimi
des3
des7
adidas
dance
ashkan
atash
des13
des2
des8
des6
dard
des1
sardardd

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

youga
visityahya
set
heysalam
spadan
arbabi
arshict
alisedqi
bor

 

 

۳بعدیرندر

12
4
13
9
2
3
15
6
5
1
14
8
10
11
7

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail