سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

drink-time-
kowsar
cafeto
ahangjo
rfn
hichkas
aref
zaq
carplaza-fa
arcan
khabarche
maan
folani
khanomi
borna
carplaza-en
avana
clawear
ear1
janatolzahra
baran

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

google
avana-360
babayi
imagin
fancy
condom
nikon
loc
bahram
avana-miokhandam
mario
avana-margekodaki
beats
mohtaj
gta
dami
reyg
esf
erfan
maye
door
chines
ma
daeman
narsez
avana-sargije
god
god2
design
loc2
nejad
hiv
sogand-dorezamin
ghadar-forc
avana-poch
mamanpaz

 

 

تصویرسازیطراحی

 

atash
des12
des6
des11
ashkan
adidas2
des13
des7
behdadsalimi
des8
adidas
des4
des2
des3
bozoqg
des10
des9
des1
dard
dance
des5
sardardd

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

spadan
set
youga
bor
arbabi
heysalam
arshict
alisedqi
visityahya

 

 

۳بعدیرندر

13
10
7
6
14
11
12
3
8
4
1
15
2
9
5

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail