سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

avana
drink-time-
ahangjo
janatolzahra
aref
folani
clawear
zaq
cafeto
baran
maan
borna
ear1
khabarche
carplaza-fa
arcan
rfn
kowsar
carplaza-en
khanomi
hichkas

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

erfan
dami
ghadar-forc
gta
daeman
fancy
ma
chines
loc
loc2
avana-margekodaki
avana-360
bahram
beats
mario
design
mamanpaz
maye
god2
babayi
avana-poch
esf
narsez
avana-sargije
god
google
nikon
avana-miokhandam
nejad
hiv
reyg
sogand-dorezamin
mohtaj
condom
door
imagin

 

 

تصویرسازیطراحی

 

des6
des7
des5
des13
bozoqg
behdadsalimi
des10
des11
des4
atash
des12
dard
des8
des1
sardardd
des3
dance
ashkan
des9
adidas
adidas2
des2

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

arshict
youga
visityahya
spadan
alisedqi
set
bor
heysalam
arbabi

 

 

۳بعدیرندر

10
5
1
13
11
3
12
7
4
6
14
8
9
15
2

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail