سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

borna
carplaza-en
ahangjo
folani
maan
avana
rfn
ear1
zaq
drink-time-
carplaza-fa
janatolzahra
kowsar
clawear
hichkas
cafeto
khabarche
khanomi
aref
baran
arcan

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

google
door
mario
erfan
beats
god2
condom
nejad
bahram
avana-poch
god
loc
fancy
daeman
reyg
ma
imagin
babayi
ghadar-forc
mohtaj
design
nikon
avana-360
esf
avana-miokhandam
hiv
dami
avana-margekodaki
sogand-dorezamin
narsez
chines
loc2
mamanpaz
maye
gta
avana-sargije

 

 

تصویرسازیطراحی

 

bozoqg
des10
des7
des6
behdadsalimi
des1
ashkan
des12
des5
atash
dard
des11
sardardd
adidas
des13
des4
dance
des2
adidas2
des8
des3
des9

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

bor
arshict
alisedqi
visityahya
arbabi
heysalam
spadan
youga
set

 

 

۳بعدیرندر

4
14
2
5
6
1
3
13
11
9
8
15
12
10
7

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail