سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

cafeto
rfn
folani
janatolzahra
ahangjo
arcan
aref
zaq
drink-time-
borna
khanomi
maan
baran
clawear
ear1
khabarche
kowsar
avana
carplaza-fa
carplaza-en
hichkas

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

narsez
imagin
loc2
mamanpaz
mohtaj
hiv
fancy
avana-margekodaki
bahram
condom
nikon
nejad
chines
loc
avana-360
sogand-dorezamin
beats
design
dami
avana-miokhandam
google
ghadar-forc
avana-poch
god
erfan
god2
daeman
ma
avana-sargije
babayi
door
maye
gta
esf
reyg
mario

 

 

تصویرسازیطراحی

 

adidas2
des13
des2
des8
des6
des9
dard
bozoqg
des12
sardardd
des11
des10
ashkan
des4
des3
adidas
behdadsalimi
des7
dance
des5
des1
atash

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

spadan
bor
arbabi
heysalam
set
visityahya
alisedqi
youga
arshict

 

 

۳بعدیرندر

13
9
6
15
14
2
4
10
12
8
5
1
7
11
3

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail