سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

cafeto
baran
rfn
arcan
aref
carplaza-en
clawear
avana
maan
borna
zaq
carplaza-fa
ahangjo
khabarche
kowsar
drink-time-
janatolzahra
folani
hichkas
ear1
khanomi

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

avana-poch
design
loc
avana-sargije
mamanpaz
chines
google
hiv
fancy
avana-360
sogand-dorezamin
loc2
esf
nikon
reyg
bahram
god2
dami
ma
babayi
maye
god
erfan
avana-margekodaki
avana-miokhandam
narsez
door
condom
imagin
gta
daeman
mario
ghadar-forc
nejad
mohtaj
beats

 

 

تصویرسازیطراحی

 

des1
dance
sardardd
ashkan
adidas
des8
des4
des7
adidas2
des12
des5
bozoqg
atash
des13
des6
des11
des3
des10
des2
dard
behdadsalimi
des9

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

youga
visityahya
heysalam
bor
set
arbabi
spadan
alisedqi
arshict

 

 

۳بعدیرندر

2
14
15
3
10
8
6
11
7
9
13
5
12
1
4

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail