سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

clawear
rfn
hichkas
folani
avana
kowsar
ear1
borna
khabarche
cafeto
zaq
baran
khanomi
carplaza-fa
drink-time-
ahangjo
arcan
aref
janatolzahra
carplaza-en
maan

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

avana-sargije
avana-margekodaki
maye
erfan
daeman
nikon
ma
chines
avana-miokhandam
narsez
fancy
imagin
esf
reyg
door
avana-360
gta
loc2
mario
hiv
sogand-dorezamin
god2
condom
bahram
god
ghadar-forc
mamanpaz
loc
mohtaj
design
dami
nejad
babayi
google
avana-poch
beats

 

 

تصویرسازیطراحی

 

des3
des12
des10
bozoqg
ashkan
des2
dard
des13
des6
des8
dance
des7
des9
des4
des5
sardardd
adidas
behdadsalimi
des11
adidas2
des1
atash

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

set
bor
spadan
arshict
heysalam
youga
arbabi
alisedqi
visityahya

 

 

۳بعدیرندر

13
2
6
9
5
7
14
3
11
15
8
1
10
12
4

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail