سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

janatolzahra
khabarche
arcan
baran
borna
ear1
maan
ahangjo
cafeto
hichkas
khanomi
rfn
aref
drink-time-
folani
avana
zaq

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

nejad
ghadar-forc
dami
loc2
beats
avana-margekodaki
avana-360
god
avana-sargije
maye
door
mamanpaz
babayi
chines
reyg
hiv
erfan
sogand-dorezamin
bahram
mario
loc
esf
daeman
nikon
god2
narsez
fancy
avana-poch
design
mohtaj
google
gta
ma
imagin
avana-miokhandam
condom

 

 

تصویرسازیطراحی

 

sardardd
des4
dard
des2
des12
des10
des13
des7
bozoqg
des8
adidas2
atash
dance
des5
des1
adidas
ashkan
des9
behdadsalimi
des11
des3
des6

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

heysalam
arshict
alisedqi
spadan
set
visityahya
youga
arbabi
bor

 

 

۳بعدیرندر

9
7
14
5
4
1
3
15
12
13
6
2
11
10
8

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail