سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

baran
maan
hichkas
ahangjo
khabarche
borna
avana
drink-time-
khanomi
kowsar
janatolzahra
aref
rfn
folani
carplaza-fa
carplaza-en
ear1
arcan
cafeto
zaq
clawear

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

avana-poch
esf
dami
erfan
mohtaj
mamanpaz
gta
ghadar-forc
avana-360
sogand-dorezamin
bahram
beats
chines
god
god2
nejad
hiv
condom
avana-miokhandam
avana-sargije
ma
loc
narsez
maye
design
daeman
door
mario
avana-margekodaki
imagin
reyg
fancy
babayi
nikon
google
loc2

 

 

تصویرسازیطراحی

 

des9
des10
des3
des2
ashkan
des4
sardardd
des6
des12
bozoqg
dance
adidas2
des7
des13
dard
des11
des5
adidas
behdadsalimi
des1
des8
atash

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

set
youga
bor
arbabi
heysalam
visityahya
alisedqi
spadan
arshict

 

 

۳بعدیرندر

10
11
2
6
12
7
8
5
14
1
3
15
9
13
4

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail