سبد خرید

کالایی در سبد نیست

  

توانایی ها مهارت ها

Adobe Premiere70%
 

Adobe Photoshop70%
 

Adobe Indesign70%
 

Corel Draw80%
 

3D90%
 

Rendering60%
 

Autocad90%
 

 


 

لوگونشانه

maan
avana
khanomi
kowsar
janatolzahra
carplaza-fa
ear1
carplaza-en
clawear
rfn
borna
arcan
folani
khabarche
cafeto
ahangjo
zaq
baran
hichkas
drink-time-
aref

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

avana-sargije
narsez
babayi
beats
google
erfan
imagin
reyg
avana-poch
maye
door
fancy
condom
ma
esf
nejad
god2
dami
mario
hiv
gta
design
avana-margekodaki
daeman
sogand-dorezamin
chines
loc
bahram
avana-360
mamanpaz
mohtaj
nikon
avana-miokhandam
ghadar-forc
god
loc2

 

 

تصویرسازیطراحی

 

des3
dance
behdadsalimi
atash
des11
sardardd
des10
ashkan
des1
des2
dard
des5
des9
adidas2
bozoqg
des8
des7
adidas
des12
des4
des6
des13

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

spadan
arshict
visityahya
arbabi
youga
heysalam
alisedqi
bor
set

 

 

۳بعدیرندر

9
2
4
7
8
11
3
14
5
10
6
1
15
13
12

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail