زاغ / لباسی که شخصیتت رو نشون میده …

زاغ‌ها پرندگانی از خانواده کلاغان هستند که یکی از باهوش‌ترین جانوران به حساب می‌آیند. زاغ به عنوان یک نماد برجسته و منحصر به فرد شناخته می شود، همچنین لباس های زاغ نیز این ایده را به خوبی بازتاب می دهند. با انتخاب لباس های زاغ، شما می توانید شخصیت خود را به نحوی منحصر به فرد نشان دهید که دیگران به شما توجه خواهند کرد. و به شما کمک کنند تا از بین میلیون ها فرد دیگر متمایز شوید.