طراحی لوگو برای مجموعه “ته‌دیگ لاور

این لوگو برای سایت ته‌دیگ لاور (دوستداران ته دیگ) طراحی شده که از شماتیک قابلمه و تایپوگرافی لاتین tahdig lover تشکیل شده است.

This logo is designed for Tahdig Lover website, which is a combination of pot schematic and Latin typography of “Tahdig lover”.
*The crispy rice at the bottom of the pot is called tahdig