کاور ها (بی آستین)

ما میتونیم طرح دلخواه شما رو به صورت تک و عمده روی تیشرت آستین حلقه ای (کاور) نخی چاپ کنیم.

(هر جای کاور که بخواهید)