سبد خرید

کالایی در سبد نیست

طراحی هویت بصری و بسته بندی برای "معسل الصابر" (تنباکو قلیان)

 

 

این لوگو را برای برند "تنباکوی معسل الصابر" طراحی کردیم.
در این طرح از مینیمال شده ی شکل کلی قلیان استفاده کردیم.

همچنین بسته بندی محصولات شامل 24 طرح و 4 سایز را انجام دادیم.

We designed this logo for the brand "Al-Saber Masses Tobacco".
In this design, we used the minimalized overall shape of the hookah.

 


 

لوگونشانه

cafeto
ahangjo
soofi
carplaza-fa
kowsar
hichkas
marnail
genolog
janatolzahra
khabarche
rfn
maan
drink-time-
avana
mohidin
ear1
borna
baran
arcan
tahdiglover
cafeabi
aref
folani
khanomi
zaq
clawear
carplaza-en

 

 

پوسترجلد (کاور)

 

mamanpaz
mario
driver
hobab
door
mohtaj
avana-miokhandam
plasco
reyg
loc2
avana-360
crona
captcha
nejad
maye
ps-swiss
avana-margekodaki
narsez
avana-poch
sogand-dorezamin
avana-sargije
hiv
carplaza
condom
erfan
imagin
google
fancy
bahram
saratan
ma
god
daeman
esf
chines
nikon
beats
ghadar-forc
gta
design
nike
babayi
dami
loc
viraene-c
god2

 

 

تصویرسازیطراحی

 

des9
des3
des1
ashkan
des2
des7
des4
des8
des5
bozoqg
des12
dance
sardardd
dard
des13
adidas2
des10
adidas
des11
atash
des6
behdadsalimi

 

 

ست اداریصفحه آرایی

 

set
spadan
arshict
youga
carplaza
heysalam
visityahya
bor
alisedqi
arbabi

 

 

۳بعدیرندر

6
9
5
4
8
12
13
11
15
2
10
14
3
1
7

پشتیبانی

09334906870 - واتساپ
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail