سبد خرید

کالایی در سبد نیست
blog

من می دانم کجا می روم و حقیقت را می دانم

به خودت اعتماد کن به توانایی هات ایمان داشته باش! بدون اعتماد به نفس کافیست اما منطقی به قدرت خودتان می توانید موفق یا خوشحال نباشید. من می دانم که کجا هستم و حقیقت را می دانم، و من مجبور نیستم آنچه را که می خواهم، بکنم. من آزاد هستم که می خواهم. هرگز تسلیم نشوید؛ هرگز وارد نشود

من آزاد هستم که می خواهم. همیشه صعود را ادامه دهید اگر شما برای اولین بار می دانید که چه کسی هستید و مایل به کار با قدرت است که بیشتر از خودمان برای انجام آن کار می کنید، ممکن است که شما انجام دهید. ما به شما آموخته ایم که باید پدر، خواهران و برادرانتان، مدرسه، معلمان را سرزنش كنید اما هرگز خود را سرزنش نكنید. هرگز تقصیر شما نیست اما همیشه تقصیر شماست، زیرا اگر شما می خواهید تغییر کنید، فردی است که باید تغییر کند.

اگر اولا می دانید که چه کسی هستید و مایل به کار با قدرت است که برای انجام آن از خودمان بیشتر است

یاد بگیرید از گذشته، اهداف زنده و دقیق را برای آینده تعیین کنید و در لحظه ای از زمان که هر کنترلی دارید، زندگی کنید. اکنون. خوشبینی اعتقادی است که منجر به دستیابی به هدف میشود. هیچ چیز بدون امید و اعتماد به نفس نمی تواند انجام شود. اگر بتوانید آن را تصور کنید، می توانید انجامش دهید. حالا، نه فردا. همیشه صعود را ادامه دهید اگر شما برای اولین بار می دانید که چه کسی هستید و مایل به کار با قدرت است که بیشتر از خودمان برای انجام آن کار می کنید، ممکن است که شما انجام دهید. ما به شما آموخته ایم که باید پدر، خواهران و برادرانتان، مدرسه، معلمان را سرزنش کنید - اما هرگز خود را سرزنش نکنید

یاد بگیرید از گذشته، اهداف زنده و دقیق را برای آینده تعیین کنید و در لحظه ای از زمان که هر کنترلی دارید، زندگی کنید. اکنون. خوشبینی اعتقادی است که منجر به دستیابی به هدف میشود. هیچ چیز بدون امید و اعتماد به نفس نمی تواند انجام شود. اگر بتوانید آن را تصور کنید، می توانید انجامش دهید. حالا، نه فردا. همیشه صعود را ادامه دهید اگر شما برای اولین بار می دانید که چه کسی هستید و مایل به کار با قدرت است که بیشتر از خودمان برای انجام آن کار می کنید، ممکن است که شما انجام دهید. ما به شما آموخته ایم که باید پدر، خواهران و برادرانتان، مدرسه، معلمان را سرزنش کنید - اما هرگز خود را سرزنش نکنید

جوملا قالب آرش خان واکنشگرا

پشتیبانی

09334906870
03132247127
09356543283 - واتساپ ، تلگرام
AmirFolani@ - تلگرام

ما را دنبال کنید

tel
wa
insta
fb
twt
utub
Aparat
gmail
 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail
 • tel

 • wa

 • insta

 • fb

 • twt

 • utub

 • Aparat

 • gmail

 • tel
 • wa
 • insta
 • fb
 • twt
 • utub
 • Aparat
 • gmail