ایمیل: info@folani.ir

کانال تلگرام: @Folani

پشتیبانیتلگرام: @amirfolani

پیامک ، واتساپ ، تلگرام: +989356543283

تماس: +989334906870 , 03132247127

آدرس پستی: اصفهان - خیابان نشاط ، کوچه 24 ، پلاک 13

* فروش حظـوری نـداریـم

فرم تماس